Naar inhoud

Het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

In juni 2024 wordt een toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Op basis van de audit zal worden bepaald welke inhoud niet toegankelijk is. 

Voorgestelde alternatieven

Alternatieven voor niet-toegankelijke inhoud worden bepaald op basis van de audit. 

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

1. Contact planetarium : planetarium@planetarium.be, 02/4747050

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

2. Klachtenprocedure :

Als je niet tevreden bent over de reactie van het Planetarium, kun je onze klachtenprocedure volgen: https://planetarium.be/nl/klachten of klachten-plaintes-as@oma.be

Als bovenstaande dienst niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende ombudsman:

3. Federale Ombudsman :

Adres : Leuvenstraat 48, bte 6 te 1000 Brussel
E-mail : contact@mediateurfederal.be 
Web : http://www.federaalombudsman.be/fr

 

Verbeteringsplan

Het verbeterplan wordt bepaald op basis van de auditresultaten

Deze verklaring is op 14/06/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 14/06/2024