Naar inhoud

Earth's climate : nieuwe film 360°

21 juni 2022

De positie van onze Aarde in het zonnestelsel schept de juiste voorwaarden voor leven. Maar deze voorwaarden zijn niet vanzelfsprekend en zijn in de loop van de tijd veranderd. De recente klimaatverandering dwingt ons om maatregelen te nemen om die overleving op onze kleine planeet te garanderen. Dagelijks om 16u.