HomeDeelnameformulierRegels

Regels voor de naamgeving :

De International Astronomical Union, IAU zoekt voorstellen voor de namen van exoplaneten en de sterren waaromheen ze draaien. Dit in het kader van de campagne IAU100 NameExoWorlds.

Voorgestelde openbare namen kunnen namen zijn van dingen, personen of belangrijke plaatsen met een culturele, historische of geografische betekenis die vereeuwiging waard zijn door een hemellichaam te benoemen.

Hoewel het niet noodzakelijk is, kunnen namen worden geïnspireerd door thema’s die verband houden met de hemel en de astronomie, of op een of andere manier verbonden zijn aan het sterrenbeeld waarin het exoplanetaire systeem zich bevindt.

Er moeten twee namen worden voorgesteld – een naam voor de exoplaneet en een naam voor de ster waaromheen hij draait.

Beide voorgestelde namen moeten een gemeenschappelijk naamgevingsthema volgen. Het naamgevingsthema dat de relatie tussen namen verklaart, moet in een zin of twee worden samengevat. Dit thema moet ook groot genoeg zijn om uit de literatuur extra namen te kunnen putten om in de toekomst de extra objecten te kunnen noemen die in dit exoplanetaire systeem te vinden zijn (andere planeten of begeleidende sterren die in dit systeem kunnen worden ontdekt). Voorbeelden: Rivieren van het land XYZ, fictieve gebieden uit de 19e-eeuwse verhalen van deze of gene schrijver, enz.

 1. De voorgestelde namen (na vertaling) moeten:
  • Een lengte van 4 tot 16 tekens in het Latijnse alfabet hebben (inclusief spaties en interpunctie);
  • Indien mogelijk bestaan uit één woord;
  • Uitspreekbaar zijn (in welke taal dan ook);
  • Niet aanstootgevend zijn;
  • Niet te vergelijkbaar zijn met een al bestaande naam van een astronomisch object. Namen die al aan astronomische objecten zijn gegeven, kunnen worden geverifieerd via de IAU-databases:
  • volgende voorstellen worden niet toegelaten:
   • Namen van huisdieren;
   • Namen met een zuiver of hoofdzakelijk commercieel karakter;
   • Namen van personen of plaatsen die vooral bekend zijn vanwege politieke, militaire of religieuze activiteiten;
   • Namen van personen die minder dan een eeuw geleden stierven (1919);
   • Namen van levende mensen;
   • Namen van organisaties met betrekking tot de selectie;
   • acroniemen;
   • Uitgevonden namen;
   • Namen met cijfers of interpunctie (diakritische tekens zijn acceptabel)
 1. De naamgeving moet de intellectuele eigendom respecteren: het moet mogelijk zijn om aan te tonen dat reeds bestaande namen, wanneer ze worden aangeboden, gratis zijn voor openbaar gebruik (bijvoorbeeld niet onderwerpen aan copyright, zoals namen uit boeken, games, films, enz.).
 2. De voorgestelde namen moeten vergezeld gaan van een verklarende tekst van maximaal 100 woorden in het Engels na vertaling.
 3. Het is wel verstaan ​​dat als een wetenschappelijke benaming al bestaat voor het object (de objecten), de publieke naam deze niet zal vervangen. Aan de andere kant zal de publieke naam door de IAU worden erkend als de naam van openbaar gebruik voor deze objecten en zal deze als dusdanig worden gepubliceerd. De organisatie of de persoon die de naam heeft voorgesteld wordt door de IAU de eer toegeschreven. Deze publieke naam kan vervolgens zowel op internationaal niveau als, of in plaats van, de wetenschappelijke aanduiding permanent en zonder beperking worden gebruikt.